Spelregels

Doelen van de viering

In 2025 hangen we een heel jaar lang de slingers op, met elkaar. Het perfecte moment om Enschedeërs samen te brengen en om activiteiten met elkaar te verweven. Het feest is voor iedereen en heeft verschillende doelen:Trots

Trotse inwoners creëren en vernieuwing stimuleren. Betrokkenheid

Het noaberschap onder de inwoners versterken. 

Diversiteit van mensen in Enschede vieren en nieuwe ontmoetingen aanmoedigen. 

En gevarieerd aanbod creëren, zodat er voor iedereen iets te doen is. Podium

Een podium bieden aan lokaal talent en creativiteit aanmoedigen.

Enschede aantrekkelijker maken voor mensen buiten de stad. 

De identiteit van Enschede versterken. Nalatenschap

We willen dat de viering Enschede700 iets blijvends achterlaat voor de stad. Dit hoeft niet per se iets fysieks te zijn. Dit kan ook gaan over de manier waarop mensen zich verbonden voelen met de stad en met elkaar. 

 

Enschede700 moet door inwoners, verenigingen, organisaties, culturele instellingen, bedrijfsleven en andere partners uitgevoerd kunnen worden. We moedigen iedereen aan om nieuwe mensen te ontmoeten en jong talent een kans te geven. 

Spelregels

Hieronder lees je alle spelregels waaraan een aanvraag moet voldoen.

Geld aanvragen

Er zijn drie niveaus van financiële steun beschikbaar, elk met hun eigen maximumbudget en voorwaarden.  

 1. De activiteit is gericht op de viering van Enschede700 en komt ten goede aan de stad Enschede en/of haar inwoners.
 2. De activiteit draagt bij aan een of meer van de gestelde doelen van de viering.
 3. De activiteit sluit aan bij de programmering en tijdslijn van het feestjaar Enschede700. Indien het om een aanvullende bijdrage gaat voor een bestaand project moet deze bijdrage zorgen voor een duidelijke link met de viering Enschede700, waardoor de activiteit aansluiting vindt op het feestjaar.
 4. De activiteit is voornamelijk gericht op alle Enschedeërs en daarna op de regio en daarbuiten. Bij grootschalige projecten met verwachte grote bezoekersaantallen wordt boven(eu)regionale uitstraling verwacht.
 5. De activiteit heeft geen winstoogmerk om in aanmerking te komen voor een bijdrage.
 6. De activiteit is gratis bij te wonen. Indien dit niet mogelijk is, moet er een minimaregeling zijn.
 7. De activiteit bevordert inclusiviteit, wat een belangrijk uitgangspunt is voor een succesvol feestjaar.
 8. De activiteit houdt rekening met duurzaamheid (inclusief dierenwelzijn), en probeert afval en overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te verminderen.
 9. De activiteit heeft geen religieus of politiek doel. Partijpolitieke bijeenkomsten en geloofsdiensten komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.
 10. Activiteiten en doelstellingen die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde, zijn niet toegestaan.

1. KLEINE LOKALE (BUURT)INITIATIEVEN

A. Gericht op het versterken van de verbondenheid en samenwerking in de buurt. 

B. De aanvragen worden beoordeeld door buurtbewoners.  

C. De maximale financiële bijdrage is €2.500,-. 

2. SAMENWERKINGEN

A. Voorwaarden: 25% cofinanciering, geen regulier programma, aanvraag moet gedaan worden door minimaal 2 partijen. 

B. Het project stimuleert de samenwerking tussen partijen die normaal niet samenwerken, om interessante kruisbestuiving te bevorderen. 

C. De maximale financiële bijdrage is €50.000,-. 

3. GROTE PUBLIEKSEVENEMENTEN

A. Creatieve, verrassende en vernieuwende plannen die het normale programma aanvullen. 

B. Moet bijdragen aan bekendheid buiten de regio. 

C. Vereist minimaal 50% cofinanciering.  

D. De maximale financiële bijdrage is €150.000,-. 

Beoordelingscriteria

Om ervoor te zorgen dat alles eerlijk verloopt, gebruiken we een duidelijke set beoordelingscriteria voor alle aanvragen. Alle ontvangen aanvragen worden beoordeeld op basis van dezelfde criteria. De beoordelingscriteria vind je hier: 

Daarnaast doen we ons best om de beschikbare middelen per aanvraagronde eerlijk te verdelen over de verschillende thema’s die worden gevierd. De thema’s binnen Enschede700 zijn:

1. Sport en recreatie

2. Historie

3. Maken-ondernemen-toekomst

4. Samen leven

5. Verjaardagsfeest

 

We vinden het belangrijk dat binnen de vijf thema’s activiteiten georganiseerd kunnen worden. Bij de beoordeling van aanvragen houden we hier rekening mee. Het kan zijn dat we meer aanvragen ontvangen voor bepaalde thema’s dan voor andere. Dit betekent dat we soms moeilijke keuzes zullen moeten maken en dat niet alle aanvragen binnen een bepaald thema worden toegekend, zelfs als ze voldoen aan de beoordelingscriteria en misschien beter scoren dan de aanvraag binnen een ander thema.

 

Ons doel is om ervoor te zorgen dat er straks voor iedereen wat te doen is en dat het een feest voor ons allemaal wordt. We waarderen je inzet en betrokkenheid bij Enschede700 jaar!

Illustratie nieuwsbrief links

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang elke twee weken de Uit in Enschede nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws rondom Enschede700 en leuke tips voor activiteiten in Enschede!

  Illustratie nieuwsbrief rechts
  Enschede700