Geld aanvragen

AANVRAAGFORMULIER

Wat gaaf dat je een aanvraag doet om ons jubileumjaar onvergetelijk te maken! Het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina.

Om de beschikbare middelen eerlijk te kunnen verdelen onder de aanvragers gebruiken we een verdeelsleutel. Er is minimaal 1 miljoen euro beschikbaar om er een feest van te maken. Let op: in dit overzicht houden we nog geen rekening met extra inkomsten door sponsoring. Voor iedere beoordelingsronde maken we het totaalbedrag voor die ronde bekend.

 

Hoe beoordelen we de binnengekomen aanvragen?

Om ervoor te zorgen dat alles eerlijk verloopt, gebruiken we dezelfde beoordelingscriteria voor alle aanvragen. Deze beoordelingscriteria zijn opgesteld om de kwaliteit en relevantie van de aanvragen te beoordelen. De beoordelingscriteria vind je hier.

 

Extra beoordelingsronde (maart ’24) 

-Grote publieksevenementen: € 450.000 (* LET OP: dit is het maximaal beschikbare bedrag voor deze beoordelingsronde en die van juni)

Deadline voor inzending is zondag 10 maart 2024.


Beoordelingsronde 1 (juni ‘24): € 660.000
-Kleine lokale (buurt)initiatieven: € 10.000
-Samenwerkingen: € 200.000
-Grote publieksevenementen: € 450.000 (* LET OP: dit is het maximaal beschikbare bedrag voor de extra beoordelingsronde en deze beoordelingsronde)

Deadline voor inzending is vrijdag 31 mei 2024.


Beoordelingsronde 2 (oktober ’24): € 100.000
-Kleine lokale (buurt)initiatieven: € 50.000
-Samenwerkingen: € 50.000
-Grote publieksevenementen: € 0*
*(tenzij er middelen uit ronde 1 overblijven en er vraag naar is)

Deadline voor inzending is maandag 30 september 2024.

 

Beoordelingsronde 3 (januari ’25): € 40.000
-Kleine lokale (buurt)initiatieven: € 30.000
-Samenwerkingen: € 10.000
-Grote publieksevenementen: € 0

Deadline voor inzending is maandag 13 januari 2025.

Kleine lokale (buurt)initiatieven kunnen ook na januari tot september 2025 een aanvraag indienen. Deze worden maandelijks beoordeeld zolang er geld beschikbaar is.

Reservering openings- en slotfeest: € 200.000

  ALGEMENE GEGEVENS

  OVER HET PROJECT/ACTIVITEIT

  CONTACTGEGEVENS

  ANDERE LEDEN VAN UW PROJECT

  Zijn er bij uw organisatie andere leden betrokken, geef dat dan hier op.

  ORGANISATIE

  INFORMATIE PROJECT/ACTIVITEIT

  Vindt het project/de activiteit eenmalig plaats of volgen er meer edities

  Bij welk van onderstaande thema's past het project/de activiteit? Maak een keuze

  OVERIGE PROJECTINFORMATIE

  Betreft de aanvraag een bestaand of een nieuw(e) project/activiteit?

  Zijn er vrijwilligers betrokken bij dit project/deze activiteit

  Is het project/de activiteit vergunningsplichtig? (Indien ‘ja’ of ‘weet ik niet’, we nemen contact met je op)

  Heeft u voor uw project/activiteit financiele ondersteuning vanuit de stichting Enschede700 nodig?

  Heeft u andere inkomsten, zoals: baromzet, verkoop producten, (evenementen)subsidie, bijdrage andere instellingen etc.?

  Vraagt u een toegangsprijs?

  Ontvangt uw organisatie al subsidie van de gemeente Enschede?

  UPLOADS

  Illustratie nieuwsbrief links

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  Ontvang elke twee weken de Uit in Enschede nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws rondom Enschede700 en leuke tips voor activiteiten in Enschede!

   Illustratie nieuwsbrief rechts
   Enschede700