Vraag en antwoord

vEELGESTELDE VRAGEN

Heb je vragen over het Enschede700 jubileumjaar? Hier vind je veelgestelde vragen en nuttige informatie die je vast verder kunnen helpen. Van evenementen en planning, tot geld aanvragen en spelregels. Mocht het antwoord op je vraag er niet tussen zitten, mail ons dan via info@enschede700.nl.

Heel 2025 staat in het teken van 700 jaar stadsrechten. We verwachten dat het merendeel van de activiteiten tussen april en september 2025 zullen plaatsvinden. En dat ook bestaande evenementen hun activiteiten willen laten aansluiten op het feestjaar. 

We hebben spelregels opgesteld waaraan een aanvraag moet voldoen. Zo willen we dat de activiteiten bijdragen aan de viering van Enschede700. Voor alle voorwaarden kijk je onder het kopje spelregels of klik je hier. Goed om te weten is dat bij de beoordeling van gelijksoortige aanvragen stichting Enschede700 de aanvraag met het laagste cijfer kan afwijzen ten gunste van een aanvraag die andere activiteiten organiseert.

In het communicatieplan vertel je ons voornamelijk voor wie je het organiseert (doelgroep), hoe je ervoor zorgt dat zij weten dat jouw activiteit plaatsvindt (promotie), en hoe je ervoor zorgt dat iedereen begrijpt dat het onderdeel is van Enschede700. Je beschrijft onder andere:

 

 • Voor wie is jouw activiteit bedoeld?
 • Hoe breng je mensen op de hoogte van jouw activiteit?
 • Hoe weten mensen dat jouw activiteit onderdeel is van Enschede700?

 

De hoeveelheid details die we verwachten in je communicatieplan hangt af van de grootte van je aanvraag en de professionaliteit van je organisatie. Voor grootschalige evenementen zoals concertreeksen of theaterproducties in de categorie ‘grote publieksevenementen’, verwachten we een gedetailleerd en uitgebreid plan. Voor kleinere buurtinitiatieven waarbij buurtbewoners samenwerken, is een beknopt plan vaak voldoende waarin je vertelt hoe je jouw activiteit onder de aandacht brengt.

 

Heb je vragen over het communicatieplan? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder!

In een projectplan leg je uit hoe je jouw idee gaat uitvoeren. Het laat zien wie erbij betrokken zijn en wat je allemaal nodig hebt om jouw idee tot leven te brengen. Je beschrijft onder andere:

 

 • Waarom organiseer je deze activiteit?
 • Met wie werk je samen?
 • Wat wil je bereiken?
 • Wat heb je allemaal nodig om je idee uit te voeren?
 • Hoe ga je het aanpakken?
 • Wat is de planning en welke stappen neem je vanaf de goedkeuring tot de uitvoering van de activiteit?
 • Wanneer vindt het plaats?

 

De hoeveelheid details die we verwachten in je projectplan hangt af van de grootte van je aanvraag en de professionaliteit van je organisatie. Voor grootschalige evenementen zoals concertreeksen of theaterproducties in de categorie ‘grote publieksevenementen’, verwachten we een gedetailleerd en uitgebreid plan. Voor kleinere buurtinitiatieven waarbij buurtbewoners samenwerken, is een beknopt plan vaak voldoende waarin je vertelt hoe je jouw activiteit gaat uitvoeren.

 

Heb je vragen over het projectplan? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder!

Een begroting laat zien hoe je tot het bedrag komt dat je aanvraagt. Je beschrijft hoeveel geld je nodig hebt en waarvoor; en als er geld binnenkomt, zoals uit kaartverkoop, bijdragen van de buurt, opbrengsten uit eten en drinken, subsidies, enzovoort, dan beschrijf je dit ook. Een goede begroting geeft een duidelijk beeld van de kosten en mogelijke inkomsten, en laat zien hoe je van plan bent om het geld te gebruiken voor je idee.

Iedereen kan een aanvraag doen. Het maakt niet uit of je dit doet voor je eigen project/activiteit of namens een organisatie of samenwerkingsverband. Wel is het belangrijk dat de aanvrager zich in een financieel gezonde situatie bevindt. Er zijn drie niveaus van financiële steun mogelijk, met elk een eigen budgetplafond en voorwaarden. Voor alle voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen kijk je onder het kopje spelregels of klik je hier.

Er zijn drie niveaus van financiële steun mogelijk, met elk een eigen budgetplafond en voorwaarden. Kleine lokale (buurt)initiatieven kunnen een bedrag tot € 2.500 aanvragen. Een gezamenlijke plan van twee of meer organisatoren kunnen tot € 50.000 aanvragen. Grote publieksevenementen kunnen tot maximaal € 150.000 aanvragen. Stichting Enschede700 heeft de vrijheid om hier een uitzondering op te maken als het voorstel daarom vraagt. Kijk ook eens onder spelregels om te zien onder welk niveau jouw plan valt.

Ja, dat kan als de aanvullende bijdrage specifiek gericht is op de viering Enschede700 en het project/activiteit daardoor aansluiting kan vinden op het jubileumjaar. Uiteraard moet het ook voldoen aan de spelregels voor een bijdrage.

Om Enschede700 te vieren, heeft de gemeente Enschede 1 miljoen euro beschikbaar gesteld aan Stichting Enschede700. Als stichting willen we dit bedrag minstens verdubbelen met hulp van de gemeenschap, bedrijven en andere sponsoren, zowel in geld als in spullen.

Indienen kan nu al. Maar er zijn drie momenten waarop aanvragen getoetst en beoordeeld worden. Het eerste moment is juni 2024. Dan worden de aanvragen die voor deze datum zijn ingestuurd beoordeeld. Het tweede moment is oktober 2024. Dan beoordelen we de aanvragen die tussen juni en oktober zijn binnengekomen. Het derde en laatste moment is januari 2025. Hierbij maken we een uitzondering voor kleine lokale (buurt)initiatieven. Zij kunnen tot september 2025 een aanvraag doen.

Er zijn vier beoordelingsronden waarop we de binnengekomen aanvragen beoordelen.

Maart 2024: Dit is de eerste beoordelingsronde voor grote publieksevenementen in het kader van Enschede700. Activiteiten in deze categorie vereisen meer voorbereidingstijd, en we willen ervoor zorgen dat alle ambitieuze plannen de aandacht krijgen die ze verdienen. Let op: dit is een extra aanvraagmoment. Deadline voor inzending is zondag 10 maart 2024.

 

Juni 2024: De tweede beoordelingsronde is in juni. Alle volledige aanvragen die vóór 1 juni 2024 binnenkomen, worden dan beoordeeld. Deadline voor inzending is vrijdag 31 mei 2024.

Oktober 2024: De derde beoordelingsronde is in oktober. Deze ronde is voor middelgrote- en kleine lokale (buurt)initiatieven. Grote publieksevenementen kunnen dan alleen nog aanvragen binnen de categorie ‘Grote publieksevenementen’ als voor deze categorie middelen zijn overgebleven uit beoordelingsronden in maart en juni. Alle volledige aanvragen die vóór 1 oktober 2024 binnenkomen, worden dan beoordeeld. Deadline voor inzending is maandag 30 september 2024.

 

 

Januari 2025: In januari is de laatste beoordelingsronde voor initiatieven in de categorie ‘Samenwerken’. Alle volledige aanvragen die vóór de deadline in januari binnenkomen, worden dan beoordeeld. Deadline voor inzending is maandag 13 januari 2025.

 

 

Kleine lokale (buurt)initiatieven kunnen ook na januari tot september 2025 een aanvraag indienen. Deze worden maandelijks beoordeeld zolang er geld beschikbaar is.

Je aanvraag wordt eerst inhoudelijk en op de spelregels beoordeeld. Vervolgens bekijken we naar de mogelijkheden en de samenhang met andere initiatieven gedurende het jaar. We doen ons best om binnen 3 weken na de beoordelingsperiode te laten weten of een aanvraag wel of niet is toegekend.

Een financieel en een inhoudelijk verslag van je project of activiteit moet uiterlijk (twee maanden na afsluiting van het event) in ons bezit zijn. Het financiële verslag bestaat uit een overzicht van inkomsten en uitgaven. In het inhoudelijke verslag vertel je waarvoor je de financiële bijdrage hebt gebruikt. Wat je wel hebt kunnen doen en wat uiteindelijk toch niet. Wat er goed ging en wat minder. Maar ook wie er bij de organisatie betrokken waren en wat de deelnemersaantallen waren.

We willen dat de 700ste verjaardag van Enschede overal in onze stad voelbaar is. Van de binnenstad, tot in de parken, wijken, speeltuinen of bij verenigingen. Wel moet een organisator, nadat een project is toegekend, een melding maken of een vergunningsaanvraag doen. Voor meer informatie klik je hier.

Een evenement is een beurs, braderie, kermis, buurtfeest, festival, herdenking, muziekoptreden, open dag, optocht of sportwedstrijd waarbij publiek welkom is. Als je een evenement wil organiseren, moet je een vergunning aanvragen of een melding doen. Voor meer informatie klik je hier.

Je kunt hiervoor een mail sturen naar vrijwilliger@enschede700.nl. Wij zullen dan kijken naar de mogelijkheden en contact met je opnemen.

Daar zijn we ontzettend blij mee! Je kunt je opgeven via deze site, onder het kopje ‘Meedoen’ of een mail sturen naar vrijwilliger@enschede700.nl

We willen graag dat het een feestjaar voor iedereen is. Je kan hierover contact opnemen met de stichting Enschede700 via info@enschede700.nl. Dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden.
Illustratie nieuwsbrief links

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang elke twee weken de Uit in Enschede nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws rondom Enschede700 en leuke tips voor activiteiten in Enschede!

  Illustratie nieuwsbrief rechts
  Enschede700