Privacybeleid

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonlijke informatie
verzamelen, gebruiken en delen die we van jou ontvangen wanneer je een aanvraag indient voor activiteiten in het kader van Enschede700 jaar.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens 

Stichting Enschede700

Info@enschede700.nl

 

Grondslagen verwerking informatie

Artikel 6 – Rechtmatigheid van de verwerking

– de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

– de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 

Verzamelde informatie

– We verzamelen persoonlijke informatie die je verstrekt via het inschrijfformulier, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en organisatiegegevens.

– We kunnen ook aanvullende informatie verzamelen die je vrijwillig verstrekt, zoals projectplannen, communicatieplannen en begrotingen.

 

Gebruik van informatie /Doel van de verwerking

– We gebruiken de verzamelde informatie om je aanvraag te beoordelen, contact met je op te nemen indien nodig, en om je op de hoogte te houden van de status van je aanvraag.

– Je persoonlijke informatie kan ook worden gebruikt voor interne evaluatiedoeleinden en statistische analyses.

 

Delen van informatie

– We delen je persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van je aanvraag of wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

Bewaring van informatie

– We bewaren je persoonlijke informatie voor de verwerking van je aanvraag en evaluatiedoeleinden tot december 2026, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is of noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten. Indien er wijzigingen plaatsvinden en een langere bewaartermijn noodzakelijk blijkt, zal dat in een update van deze privacyverklaring worden aangegeven.

 

Beveiliging van informatie

– We nemen technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking, welke mede gelet op het bepaalde in artikel 32 AVG een passend beschermingsniveau garanderen, met inachtneming van de stand der techniek, de kosten gemoeid met de implementatie en aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, alsmede de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, van welke beveiligingsmaatregelen hieronder een overzicht.

    • Alleen personeel geautoriseerd door de verwerker heeft toegang tot de inbox waar in gegevens opgeslagen worden.
    • De website is beveiligd middels een SSL-certificaat
    • Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen in WordPress, het CMS-platform. Alle persoonsgegevens worden direct verstuurd via de contactform7 plug-in naar de inbox van Enschede700. Hier wordt geen gebruik gemaakt van een externe server.

 

Jouw rechten

– Je hebt het recht om je persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Neem contact met ons op als je deze rechten wilt uitoefenen.

 

Contactgegevens

– Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of voor het uitoefenen van je rechten met betrekking tot je persoonlijke informatie, neem contact met ons op via info@enschede700.nl

 

Door het indienen van je aanvraag ga je akkoord met het verwerken van je persoonlijke informatie zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 


 

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden in Enschede700 willen informeren over nieuws rondom het jubileumjaar, informeren over aanvragen en toekenningen, het festiviteitenaanbod en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt en wordt niet gebruikt om mee te adverteren zonder uw toestemming